Kompletní řešení pro každý objekt / Nejmodernější linka v Evropě / WPC koextruze CE ISO14001 ISO9001

Nároky na podklad

 • podklad musí být suchý – maximální přípustná vlhkost, měřená metodou CM nesmí překročit 2,5%
 • podklad musí být rovný – maximální plošná nerovnost nesmí překročit 1 mm, v úseku 1 m a 2mm v úseku 2m.

Před započetím prací

 • teplota vzduchu 17-25 ° C
 • teplota podkladu 15-22 ° C
 • vlhkost vzduchu maximálně 75%

Všechny materiály (lišty, šňůry, PVC podlahoviny a lepidla) musí být 24 hodin před pokládkou uskladněny ve výše uvedených podmínkách. V případe montáže v objektu s podlahovým vytápěním musí být toto vypnuto 48 hod. před a 48 hod. po pokládce.

 

Montáž podlahovin

 • pokládka spočívá v přilepení podlahoviny na podklad celou její plochou disperzním lepidlem
 • nanáší se hřebenem A3, nebo dle návodu výrobce lepidla
 • po nalepení plochu 48 hod. nepoužívat
 • v průběhu montáže musí být zachovány všechny dilatační konstrukce budovy
 • role heterogenního PVC s průhlednou nášlapnou vrstvou musí být kladeny tak, aby pravá/levá strana jedné role sousedila s pravou/levou stranou role následující

Svařování za tepla

 • svařování provádíme svařovací šňůrou z produkce Tarkett Jaslo
 • svařování za tepla může být provedeno po uplynutí 24 hodin od pokládky materiálu
 • drážky pro svařování se vyfrézují ruční, nebo automatickou frézou
 • přebytečné šňůry se seříznou tak, aby tvořily rovinu s povrchem

Svařování za studena

 • svařování provádíme pomocí materiálů k tomuto určených
 • při pokládce přiložíme jednotlivé pásy podlahoviny těsně k sobě a důkladně očistíme řez
 • na řez nalepíme krycí pásku, v místě řezu prořízneme, přes pásku aplikujeme spojovací materiál do řezu. Po zaschnutí (dle výrobce) pásku odstraníme

Montáž disipativních podlahovin

 • podlahoviny disipativní – Norma 43, Centra 43, Speciál 43 Plus – jsou díky speciálnímu složení disipativní v celé tloušťce a proto je pokládku tam, kde je vyžadována hodnota 106 - 109Ω možné provést běžným způsobem. Při požadavku zadavatele je možné uzemnění na vodivou síť viz. montáž Speciál Plus A

 

Montáž elektrostaticky vodivých  podlahovin 

Special Plus A

Lepení na CU pásku-na podklad s odpovídajícími parametry (viz..montáž) nalepíme Cu pásku křížem ve vzdálenosti do jednoho metru,spoje sletujeme nebo použijeme samolepící pásku.U PVC čtverců musí páska procházet vždy středem čtverce.Na každých 30 m2 provedeme jeden zemnící svod.Podlahovinu přilepíme vodivým lepidlem a po zaschnutí svaříme.

Elektra 43

Montáž vodivých podlahovin řady Elektra, u kterých jsou požadovány hodnoty <= 106Ω, se provádí lepením po celé ploše. Podlahovina je opatřena na spodní straně vodivou vrstvou, což umožňuje její nalepení pomocí nevodivého disperzního lepidla. Vodivé lepidlo se používá pouze v místech s měděnými páskami.

Pro zajištění správné vodivosti materiálu je zapotřebí :

 • Před montáží je nutné v místnosti vytvořit přípojný bod pro uzemnění, tento bod musí být vytvořen pověřenou osobou.
 • K tomuto bodu dále přivést vývody měděné pásky, uložené pod každý pás podlahoviny, ve vzdálenosti cca 0,20 m od stěny místnosti, přes celou šířku podlahy, v množství závislém na délce místnosti.:
  • v místnosti o délce 10 m, jeden vývod měděné pásky
  • v místnosti od 10 do 20 m dva vývody
  • v místnosti delší, než 20 m, uložit vývody každých 20m

Při svařování materiálu je nutné uložit cca 1 m měděné pásky v místě spoje a přilepit jej vodivým lepidlem.

Uzemneni uzemneni priprava


Příprava podkladu a zakončení u stěny místnosti se provádí stejně, jako u jiných podlahovin z PVC.

 

Údržba podlahovin

Objektové podlahoviny vyžadují pravidelnou a odpovídající údržbu. Bez ohledu na výrobní zpracování a ošetření povrchu může být požadovaných výsledků dosaženo pouze při dodržení základních zásad péče. Prvotním elementem jsou čisticí rohože, umístěné před vstupem do objektu. Dobře vybraný systém může zachytit až 80 % nečistot.

Prvotní čištění

 • po pokládce je nutné důkladně odstranit všechny nečistoty
 • umýt strojově, nebo pomocí akrylového padu, k mytí použít detergent, určený jeho výrobcem
 • odstranit mycí roztok pomocí čisté vody

Průběžná údržba

 • čištění na sucho - podlahoviny zametat, vysávat, nebo mýt pomocí akrylového mopu
 • čištění na mokro – mýt akrylovým padem, nebo strojem k tomu určeným. Aby se předešlo setření polyuretanové ochranné vrstvy, je nutné používat přípravky k průběžné konzervaci, např. Dr Schulz, nebo jiného akreditovaného výrobce

Periodická údržba

Částečně opotřebenou, nebo poškozenou ochrannou vrstvu PUR můžeme obnovit

 • celkově odstranit ochrannou vrstvu za použití prostředku pro mytí s PH 10 – 11, jednorázově nečistit více než 20 m2, aby nedocházelo k zasychání detergentu
 • odstranit špinavý roztok použitého přípravku a podlahovinu umýt čistou vodou
 • zakonzervovat minimálně dvěma vrstvami konzervačního prostředku
 • po nanesení konzervační vrstvy vyčkat do celkového vyschnutí vrstvy předešlé
 • používat po uplynutí minimálně 6 hodin

 

Homogenní vinylové podlahoviny

CENTRA 43 a NORMA 43

Údržba a čištění

Současné způsoby úklidu se zakládají na suchém čištění za použití impregnovaných mopů a čisticích strojů. Tyto metody umožňují mnohem snazší a důkladnější vyčištění dané plochy a jsou šetrnější k životnímu prostředí, neboť při nich není nutné použití chemických prostředků.

Obecná doporučení

 • Základem údržby je pravidelné odstraňování nečistot
 • Mastné kapaliny a rozpouštědla poškozují vinylové podlahoviny, proto dbejte na jejich okamžité odstranění
 • Vždy dodržujte doporučené dávkování a druh čisticího prostředku
 • Nábytek a židle opatřete kvalitními chrániči tak, abyste zamezili vzniku zabarvení podlahoviny

Preventivní péče

U vstupu do budovy, či místnosti instalujte doporučené čisticí rohože

Denní a pravidelná údržba

 • Suché vytírání - nečistoty z podlah odstraňujte smetákem s měkkými vlákny, suchým, nebo mírně navlhčeným mopem z mikrovlákna, nebo příze
 • Vlhke vytírání - mop vlhčete pouze minimálně, aby na podlaze nezůstávala voda, podlaha by měla být suchá během velmi krátké doby
 • Strojové čištĕní - podlahy čistěte strojem s červeným padem, nebo středně tvrdými kartáči
 • Úklidová chemie - vždy dodržujte doporučené dávkování, pokud je nutné podlahy čistit mokrou cestou, použijte neutrální čistič, dle doporučení výrobce
 • Odstranění fleků a skvrn - skvrny odstraňujte neprodleně, můžete je čistit ručně bílou, nebo červenou poduškou, bez použití rozpouštědel. Vždy postupujte od okraje skvrny směrem k jejímu středu.

Periodická údržba – není nutné používat čisticí prostředky s leštidly

 • Suché přeleštění - k obnovení vzhledu podlahoviny je suché přeleštění nejvhodnější cestou. Provádí se za sucha po strojovém čištění. Ideální je použití červeného padu při otáčkách 500 - 1000 ot./min. Přeleštění se provádí dle potřeby

Pro těžké opotřebení a silné znečištění

 • Strojové čištění, mokré vysávání, přeleštĕní za sucha - naneste na podlahu doporučený čisticí prostředek, po 10 – 15 minutách dokončete čištění pomocí stroje, poté strojově přeleštěte červeným padem. Vysušte a umyjte čistou vodou, suché přeleštění provádějte dle výše zmíněných instrukcí.

 

Údržba podlahovin bez ochranné polyuretanové vrsty

Rekord 31 a Rondo 42

Tyto podlahoviny mají užitkovou vrstvu z čistého PVC a proto nevyžadují nutně konzervaci, nicméně její použití je doporučeno, vzhledem ke snadnější údržbě.

Speciál S

materiál Speciál S, který je zabezpečen vrstvou PU pouze na dobu manipulace a pokládky musí být zakonzervovány před jejich plným zatížením.

Prvotní čištění

 • po pokládce je nutné důkladně odstranit všechny nečistoty
 • umýt strojově, nebo pomocí mopu, k mytí použít detergent, určený jeho výrobcem
 • odstranit mycí roztok pomocí čisté vody

Prvotní konzervace

 • po umytí podlahoviny je nutné počkat na její celkové vyschnutí
 • zakonzervovat minimálně dvěma vrstvami konzervačního prostředku
 • po nanesení konzervační vrstvy vyčkat do celkového vyschnutí vrstvy předešlé
 • používat po uplynutí minimálně 6 hodin

Průběžná údržba

 • čištění na sucho - podlahoviny zametat, vysávat, nebo mýt pomocí akrylového mopu
 • čištění na mokro – mýt mopem, nebo strojem k tomu určeným. Aby se předešlo setření polyuretanové ochranné vrstvy, je nutné používat přípravky k průběžné konzervaci, určené jejich výrobcem

Periodická údržba

Částečně opotřebenou, nebo poškozenou ochrannou vrstvu PUR můžeme obnovit

 • celkově odstranit ochrannou vrstvu za použití prostředku pro mytí s PH 10 – 11, jednorázově nečitit více než 20 m2, aby nedocházelo k zasychání detergentu
 • odstranit špinavý roztok použitého přípravku a podlahovinu umýt čistou vodou
 • zakonzervovat minimálně dvěma vrstvami konzervačního prostředku
 • po nanesení konzervační vrstvy vyčkat do celkového vyschnutí vrstvy předešlé
 • používat po uplynutí minimálně 6 hodin

schema

Produkty Nanotechnologie a inovace Realizace

Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro vás nový tištěný katalog objektových a speciálních vinylových podlahových krytin...

více

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás tímto informovali o ukončení výroby materiálu
ULTRA 43.

více

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás informovali o změnách v produkci továrny
v Jasle...

více
archiv novinek